skip to main content

Finto

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN
SOTO - Sotatieteen ontologia
BESKRIVNING
Sotatieteen ontologia SOTO on Puolustushallinnon asiasanaston pohjalta muodostettu erikoisontologia. Asiasanasto ontologisoitiin FinnONTO-projektissa vuonna 2011, jolloin ontologia sai nimen Puolustushallinnon ontologia PUHO. Vuonna 2018 nimi muutettiin Sotatieteen ontologia SOTOksi.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät SOTO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska SOTO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten SOTO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain SOTOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.
UTGIVARE
Kansalliskirjasto
FÖRFATTARE
Kansalliskirjasto
Puolustusvoimat
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
SPRÅK
LICENS
ÄNDRINGSDATUM
tiistai 27. helmikuuta 2018 10:27:42
RELATION
HEMSIDA
OWL:IMPORTS
TYP
URI http://www.yso.fi/onto/soto/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer