skip to main content

Finto

Information

Finto är en finländsk service för publicering och användning av tesaurusar, ontologier och klassifikationer. Finto erbjuder ett användargränssnitt för direkt användning av vokabulärerna ochöppna grässnittför användning i andra applikationer.

Finto utvecklas inom ett gemensamt projekt för Nationalbiblioteket, undervisnings- och kulturministeriet samt finansministeriet. Mer information finns i Finto-servicens kundwiki och i kundwikin för tesaurer och ontologier.

Projektet fortsätter det arbete som gjorts i FinnONTO-projektet vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet under åren 2003-2012:FinnONTO

Ta kontakt med utvecklarna av Finto om du stöter på problem eller om du har utvecklingsidéer gällande servicen. Vi är också mycket intresserade av dina framgångar med användningen av Finto - dela dina erfarenheter med oss och med andra!

Du kan föreslå nya begrepp och ändringar till Allärs och ALLFO meddenna blankett.Begreppsförslag som är under behandling kan du också sökai Finto.

Finto visuella yttre formgiven av Hahmo Design

Skosmos-version v2.7