Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


TITLE

TERO - Finnish Ontology of Health and Welfare

DESCRIPTION

TERO eli Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia on käytössä mm. avoimessa julkaisuarkisto Julkarissa. TERO laajentaa YSOa terveysalan käsitteillä.

Tero sisältää kaikki Terveyden edistämisen sanaston (TESA/HPMULTI) käsitteet, kaikki Stakesin Stameta-asiasanaston käsitteet, osia Työterveyslaitoksen sanastosta sekä noin 2500 MeSH-käsitettä. Näille on
määritelty ekvivalenssit YSO-käsitteisiin sekä toisiinsa, ja kaikille käsitteille on määritelty paikkansa YSOn hierarkiassa. Myös alkuperäiset assosiatiiviset suhteet (related) ovat mukana.

PUBLISHER

National Library of Finland

CREATOR

National Library of Finland
Semantic Computing Research Group (SeCo)
The Finnish Terminology Centre TSK

VERSION

$Id$

LAST MODIFIED

Wednesday, February 10, 2021 13:35:50

URI

http://www.yso.fi/onto/tero/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms