skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
TERO - Ontologi för hälsa och välfärd
DESCRIPTION
TERO eli Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia on käytössä mm. avoimessa julkaisuarkisto Julkarissa. TERO laajentaa YSOa terveysalan käsitteillä.

Tero sisältää kaikki Terveyden edistämisen sanaston (TESA/HPMULTI) käsitteet, kaikki Stakesin Stameta-asiasanaston käsitteet, osia Työterveyslaitoksen sanastosta sekä noin 2500 MeSH-käsitettä. Näille on
määritelty ekvivalenssit YSO-käsitteisiin sekä toisiinsa, ja kaikille käsitteille on määritelty paikkansa YSOn hierarkiassa. Myös alkuperäiset assosiatiiviset suhteet (related) ovat mukana.
PUBLISHER
Nationalbiblioteket i Finland
CREATOR
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Institutet för hälsa och välfärd
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
LANGUAGE
VERSION
$Id$
LICENSE
LAST MODIFIED
torsdag 13 februari 2020 14:17:50
RELATION
HOMEPAGE
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/tero/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms