Hoppa till innehållet

Sök i vokabulär

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN

VALO - Fotografiska ontologin

BESKRIVNING

The Finnish Ontology of Photography VALO (ca. 2 000) is based on the
Finnish Photography Thesaurus maintained by the Finnish Museum of
Photography. The combination of VALO and Finnish General Upper Ontology YSO
has been created in the FinnONTO project by the Semantic Computing Research
Group with the support of project partners, especially the Finnish Museum of
Photography. The ontology was created by aligning the Finnish Ontology of
Photography VALO with the Finnish General Upper Ontology YSO using the top
ontology and other modelling principles of YSO. This way the concepts of
this domain could be explicitly described in relation to equivalent or more
general concepts of the Finnish General Upper Ontology YSO. This combination
of aligned ontologies can be used for describing resources especially in the
domain of photography.
Valokuvausalan ontologia VALO perustuu Valokuvan asiasanastoon, jota ylläpitää Suomen valokuvataiteen museo. Semanttisen laskennan tutkimusryhmä on rakentanut VALOsta ja Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) koostuvan yhdistelmäontologian FinnONTO-projektissa osallistujaorganisaatioiden tuella. Tärkeimpänä yhteistyökumppanina on ollut Suomen valokuvataiteen museo. Yhdistelmäontologia on rakennettu vertailemalla valokuvausalan ontologiaa Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO) yhteisten käsitteiden löytämiseksi sekä muokkaamalla käsitehierarkia YSOn yläkäsitteistön ja mallinnusperiaatteiden mukaisesti. Tällä tavalla on voitu selkeyttää käsitteiden yhteneväisyydet ja erot sekä erikoisalan käsitteiden liittymäkohdat yleisempään käsitehierarkiaan. VALOn ja YSOn muodostama yhdistelmäontologia soveltuu erityisesti valokuvausalanaineistojen kuvailuun.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät VALO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska VALO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten VALO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain VALO-ontologiaa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

UTGIVARE

Nationalbiblioteket i Finland

FÖRFATTARE

Finlands fotografiska museum
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK

SPRÅK

VERSION

$Id$

ÄNDRINGSDATUM

torsdag 27 september 2018 15:37:40

URI

http://www.yso.fi/onto/valo/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer