skip to main content

Finto

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN
ALLFO-orter
ÄMNESOMRÅDE
BESKRIVNING
ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsterminologi för allmänt bruk. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till bebyggelse-, administrativa och andra områden, samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts särskilt utgående från behov för innehållsbeskrivning i minnesorganisationer. Terminologin omfattar både finländska och utländska, nutida och historiska ortnamn.

ALLFO-orter är till sin struktur en hierarkisk helhet som bygger på del-helhetsrelationer. De hierarkiska relationerna för finländska ortnamn följer strukturen i Lantmäteriverkets ortnamnsregister. Utöver del-helhetsrelationerna anges även associativa relationer mellan begreppen.

De finländska ortnamnen har länkats till Lantmäteriverkets ortnamnsregister för att möjliggöra sökning av uppgifter om läge och annan information. De har också typindelats i enlighet med ortnamnsregistret. En del av platserna har dessutom länkats till Wikidata.

Namnformerna för begreppen har kontrollerats i auktoriserade källor och svenska respektive finska rättskrivningsregler har följts.

ALLFO-orter baserar sig på de geografiska namn som finns i Allärs - Allmän tesaurus på svenska och dess finskspråkiga motsvarighet YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto. Begreppen i ALLFO-orter är länkade till motsvarande begrepp i Allärs och YSA.
UTGIVARE
Nationalbiblioteket i Finland
FÖRFATTARE
Nationalbiblioteket i Finland
SPRÅK
LICENS
ÄNDRINGSDATUM
måndag 14 oktober 2019 01:22:22
RELATION
TYP
SKOSMOS:MARCSOURCECODE
yso/swe
URI http://www.yso.fi/onto/yso/places

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer