skip to main content

Finto

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN
ALLFO - Allmän finländsk ontologi
ALLFO - Allmän finländsk ontologi ALLFO
ÄMNESOMRÅDE
BESKRIVNING
Allmän finländsk ontologi - ALLFO (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som innehåller huvudsakligen allmänbegrepp. ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningens behov och begreppsapparater som finns inom den finländska kulturkretsen. Ontologin är avsedd att användas särskilt när ämnesområdena för materialet som ska beskrivas är mångsidiga.

ALLFO är till sin struktur en hierarkisk helhet, som grundar sig på över- och underordnade relationer mellan begrepp. Utöver de hierarkiska relationerna finns också associativa och del- helhetsrelationer.

Varje begrepp i ALLFO hör till en eller flera tematiska grupper. En del av begreppen hör dessutom till en egen grupperande begreppshelhet (t.ex. kläder enligt material).

Begreppen i ALLFO är i enlighet med tesaurusstandarderna oftast substantiv i pluralform. I singularform står t.ex. ämnesord, abstrakta begrepp och termer som beskriver aktivitet. En del termer har olika betydelser i singular- och pluralform, t.ex. ordet balett hänvisar till en konstform och baletter till enskilda konstverk.

ALLFO baserar sig på den allmänna tesaurusen på svenska (Allärs) och den allmänna tesaurusen på finska (YSA). Korrelationsförhållanden till termerna i Allärs och YSA har bestämts för begreppen i ALLFO. Därtill är ontologin länkad till Kongressbibliotekets tesaurus (Library of Congress Subject Headings, LCSH).

Du kan föreslå nya begrepp och ändringar till Allärs och ALLFO med denna blankett. Begreppsförslag som är under behandling kan du också söka i Finto.
UTGIVARE
Nationalbiblioteket i Finland
FÖRFATTARE
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
SPRÅK
KÄLLA
YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs).
LICENS
ÄNDRINGSDATUM
onsdag 12 december 2018 04:12:47
RELATION
TYP
SKOSMOS:SHORTNAME
Allfo
URI http://www.yso.fi/onto/yso/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer