skip to main content

Finto

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
37 Byggnadsverksamhet. Byggnadsindustri. Husbyggnad. Markbyggnad. Vattenbyggnad. Vägbyggnad  
TYP
  • Begreppsgrupp

  • Samling

TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
37 Construction. Building Industry. Housing Construction. Earth Construction. Hydraulic Engineering. Road Construction

engelska

37 Rakentaminen. Rakennusteollisuus. Talonrakennus. Maarakennus. Vesirakennus. Tienrakennus

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p26568
Ladda ned detta begrepp: