skip to main content

Finto

Innehållets språk

entiteter > fysiska helheter > naturresurser > icke-förnybara naturresurser
FÖREDRAGEN TERM
icke-förnybara naturresurser
TYP
  • Allmänbegrepp

ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • icke-förnybara naturtillgångar

TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
nonrenewable natural resources

engelska

uusiutumattomat luonnonvarat

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p17608
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Library of Congress Subject Headings
MOTSVARANDE BEGREPP
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto