skip to main content

Finto

Innehållets språk

FÖREDRAGEN TERM
22 Lantbruk. Jordbruk. Trädgårdsskötsel. Husdjursskötsel  
TYP
  • Begreppsgrupp

  • Samling

TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
22 Agriculture. Farming. Horticulture. Animal Husbandry

engelska

22 Maatalous. Maanviljely. Puutarhanhoito. Kotieläintalous

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/yso/p26528
Ladda ned detta begrepp: