skip to main content

Finto

Innehållets språk

NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Library of Congress Subject Headings
MOTSVARANDE BEGREPP
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
KOKO-ontologin
Allärs - Allmän tesaurus på svenska