skip to main content

Finto

Innehållets språk

NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Library of Congress Subject Headings
MOTSVARANDE BEGREPP
Allärs - General thesaurus in Swedish
YSA - General Finnish thesaurus
KOKO Ontology