Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

Allärs - Allmän tesaurus på svenska

Subject

Description

Allmän tesaurus på svenska (ALLÄRS) är en tvåspråkig, allmän tesaurus, som täcker alla ämnesområden.

Allmän tesaurus på svenska är avsedd att användas för indexering och sökning av böcker, artiklar och andra typer av material. Tesaurusen hjälper såväl inmatarna av information som användarna att använda sig av ett gemensamt språk.

Tesaurusen är uppgjord enligt standarden Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeet (SFS 5471).

Du kan föreslå nya begrepp och ändringar till Allärs och ALLFO med denna blankett. Begreppsförslag som är under behandling kan du också söka i Finto.

Publisher

Nationalbiblioteket i Finland

Creator

Nationalbiblioteket i Finland
Åbo Akademis bibliotek

Language

Last modified

tisdag 18 februari 2020 02:38:34

URI

http://www.yso.fi/onto/allars/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms