Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

Allärs - Allmän tesaurus på svenska

Fáddá

Govvádus

Allmän tesaurus på svenska (ALLÄRS) är en tvåspråkig, allmän tesaurus, som täcker alla ämnesområden.

Allmän tesaurus på svenska är avsedd att användas för indexering och sökning av böcker, artiklar och andra typer av material. Tesaurusen hjälper såväl inmatarna av information som användarna att använda sig av ett gemensamt språk.

Tesaurusen är uppgjord enligt standarden Suomenkielisen tesauruksen laatimis- ja ylläpito-ohjeet (SFS 5471).

Du kan föreslå nya begrepp och ändringar till Allärs och ALLFO med denna blankett. Begreppsförslag som är under behandling kan du också söka i Finto.

Olggosaddi

Nationalbiblioteket i Finland

Dahkki

Nationalbiblioteket i Finland
Åbo Akademis bibliotek

Giella

Maŋimuš rievdaduvvon

tisdag 18 februari 2020 02:38:34

URI

http://www.yso.fi/onto/allars/

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat