Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

Tieteen termipankin CER-ontologia

Description

Puhtaan energian tutkimus (Clean Energy Research, CER) -ontologia sisältää vähähiilisen energian tutkimuksen käsitteitä. CER-ontologia on toteutettu ontologisoimalla Tieteen Termipankin Puhtaan energian termistö eli niin kutsuttu CER-termistö. CER-ontologia on pilottikokeilu Tieteen Termipankin termistöjen ontologisoimiseksi.

Monitieteinen CER-termistö on koottu BCDC Energia -tutkimushankkeessa käytetyistä keskeisistä käsitteistä vuosina 2017-2018. BCDC Energia on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen vastuualueen (STN) rahoittama konsortiohanke vuosille 2015-2020. BCDC Energian -hankkeen puhtaan energian tuotannon ja käytön tutkimuksessa ovat mukana taloustiede, ilmatiede, tietojenkäsittelytiede, informaatiotutkimus ja langaton viestintä. Käsitteet on kerätty konsortion tutkijoiden julkaisuista sekä muista keskeisistä puhtaan energian tutkimuksen julkaisuista. Vuoden 2018 lopussa termejä on 207. Ne on määritelty sekä suomeksi että englanniksi.

BCDC Energia -hankkeen toimituskunta vastaa CER-terminologian ja -ontologian sisällöstä.

Publisher

Kansalliskirjasto

Creator

BCDC Energia -hankkeen toimituskunta
Kansalliskirjasto

Language

URI

http://www.yso.fi/onto/kasvimofologia/conceptscheme

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms