Hyppää sisältöön

Hae sanastosta

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


NIMI

Tieteen termipankin CER-ontologia

KUVAUS

Puhtaan energian tutkimus (Clean Energy Research, CER) -ontologia sisältää vähähiilisen
energian tutkimuksen käsitteitä. CER-ontologia on toteutettu ontologisoimalla Tieteen
Termipankin Puhtaan energian termistö eli niin kutsuttu CER-termistö. CER-ontologia on
pilottikokeilu Tieteen Termipankin termistöjen ontologisoimiseksi.

Monitieteinen CER-termistö on koottu BCDC Energia -tutkimushankkeessa käytetyistä keskeisistä
käsitteistä vuosina 2017-2018. BCDC Energia on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen
vastuualueen (STN) rahoittama konsortiohanke vuosille 2015-2020. BCDC Energian -hankkeen
puhtaan energian tuotannon ja käytön tutkimuksessa ovat mukana taloustiede, ilmatiede,
tietojenkäsittelytiede, informaatiotutkimus ja langaton viestintä. Käsitteet on kerätty
konsortion tutkijoiden julkaisuista sekä muista keskeisistä puhtaan energian tutkimuksen
julkaisuista. Vuoden 2018 lopussa termejä on 207. Ne on määritelty sekä suomeksi että englanniksi.

BCDC Energia -hankkeen toimituskunta vastaa CER-terminologian ja -ontologian sisällöstä.

JULKAISIJA

Kansalliskirjasto

TEKIJÄ

Kansalliskirjasto

KIELI

URI

http://www.yso.fi/onto/kasvimofologia/conceptscheme

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit