Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

Tieteen termipankin CER-ontologia

Govvádus

Puhtaan energian tutkimus (Clean Energy Research, CER) -ontologia sisältää vähähiilisen energian tutkimuksen käsitteitä. CER-ontologia on toteutettu ontologisoimalla Tieteen Termipankin Puhtaan energian termistö eli niin kutsuttu CER-termistö. CER-ontologia on pilottikokeilu Tieteen Termipankin termistöjen ontologisoimiseksi.

Monitieteinen CER-termistö on koottu BCDC Energia -tutkimushankkeessa käytetyistä keskeisistä käsitteistä vuosina 2017-2018. BCDC Energia on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen vastuualueen (STN) rahoittama konsortiohanke vuosille 2015-2020. BCDC Energian -hankkeen puhtaan energian tuotannon ja käytön tutkimuksessa ovat mukana taloustiede, ilmatiede, tietojenkäsittelytiede, informaatiotutkimus ja langaton viestintä. Käsitteet on kerätty konsortion tutkijoiden julkaisuista sekä muista keskeisistä puhtaan energian tutkimuksen julkaisuista. Vuoden 2018 lopussa termejä on 207. Ne on määritelty sekä suomeksi että englanniksi.

BCDC Energia -hankkeen toimituskunta vastaa CER-terminologian ja -ontologian sisällöstä.

Olggosaddi

Kansalliskirjasto

Dahkki

BCDC Energia -hankkeen toimituskunta
Kansalliskirjasto

Giella

URI

http://www.yso.fi/onto/kasvimofologia/conceptscheme

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat