skip to main content

Finto

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN
Tieteen termipankin CER-ontologia
BESKRIVNING
Puhtaan energian tutkimus (Clean Energy Research, CER) -ontologia sisältää vähähiilisen
energian tutkimuksen käsitteitä. CER-ontologia on toteutettu ontologisoimalla Tieteen
Termipankin Puhtaan energian termistö eli niin kutsuttu CER-termistö. CER-ontologia on
pilottikokeilu Tieteen Termipankin termistöjen ontologisoimiseksi.

Monitieteinen CER-termistö on koottu BCDC Energia -tutkimushankkeessa käytetyistä keskeisistä
käsitteistä vuosina 2017-2018. BCDC Energia on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen
vastuualueen (STN) rahoittama konsortiohanke vuosille 2015-2020. BCDC Energian -hankkeen
puhtaan energian tuotannon ja käytön tutkimuksessa ovat mukana taloustiede, ilmatiede,
tietojenkäsittelytiede, informaatiotutkimus ja langaton viestintä. Käsitteet on kerätty
konsortion tutkijoiden julkaisuista sekä muista keskeisistä puhtaan energian tutkimuksen
julkaisuista. Vuoden 2018 lopussa termejä on 207. Ne on määritelty sekä suomeksi että englanniksi.

BCDC Energia -hankkeen toimituskunta vastaa CER-terminologian ja -ontologian sisällöstä.
UTGIVARE
Kansalliskirjasto
FÖRFATTARE
Kansalliskirjasto
SPRÅK
LICENS
TYP
URI http://www.yso.fi/onto/kasvimofologia/conceptscheme

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer