Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

KANTO - Kansalliset toimijatiedot

Govvádus

KANTO kattaa kansallisbibliografian kuvailun yhteydessä tuottamat ohjeelliset nimenmuodot Suomessa julkaistujen aineistojen tekijänä ja kohteena olevista toimijoista mukaan lukien musiikkiaineiston tekijät. Kotimaiseen julkaisutuotantoon liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen kuvailujen lisäksi KANTO sisältää tietoja ulkomaalaisista henkilöistä ja yhteisöistä ja niihin liittyvistä aineistoista.

Kuvailussa käytettävien nimenmuotojen lisäksi haettavissa ovat mm. tekijän käyttämät pseudonyymit ja nimen erikieliset versiot tai eri kirjoitusmuodot (ns. varianttinimet). Myös toimijaan liittyvät tunnukset (mm. ISNI, ORCID) ja toimijoihin liittyvät aineistot ovat nähtävissä. Tietoja tekijään liittyvistä aineistosta haetaan kansallisbibliografiasta Finnan kautta. Linkitykset musiikkiaineistoon ovat toistaiseksi puutteellisia.

Toimijanimien kuvailussa on noudatettu RDA:n kuvailusääntöjä ja suomalaisten kirjastojen tekemiä linjauksia vuodesta 2016.

Lisätietoja henkilöiden ja yhteisöjen nimenmuodoista, puutteellisten tai virheellisten tietojen korjauspyyntöjä ja muuta palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Kansallisiin toimijatietoihin viitataan lyhenteellä finaf (kts. Kongressin kirjaston nimiauktoriteettikoodisto). Myös muissa kuin MARC 21 -pohjaisissa tietojärjestelmissä suositellaan saman lyhenteen käyttöä.

Lisätietoja tietosuojasta ja muita vastauksia yleisiin kysymyksiin löytyy sivulta Tietopaketti Kantosta.

Informationspaket om KANTO - Nationella aktörsnamn finns på svenska i Aktörsbeskrivningstjänstens kundwiki. Frågor angående namnformer för personer och organisationer, korrigeringar av bristfällig information och övrig respons kan skickas per e-post till toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Olggosaddi

Kansalliskirjasto

Dahkki

Kansalliskirjasto

Giella

Maŋimuš rievdaduvvon

lauantai 13. huhtikuuta 2024 04:57:13

URI

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf: