Hyppää sisältöön

Hae sanastosta

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


Nimi

GEO - Geologian ontologia
GEO – Geologinen ontologia

Kuvaus

GEO - Geologinen ontologia pohjautuu Geologian tutkimuskeskuksessa ylläpidettyyn Geosanastoon. Geosanaston englanninkieliset asiasanat taas perustuivat American Geological Instituten ylläpitämään maailmanlaajuiseen geologian alan GeoRef Thesaurus-sanastoon, jonka ylläpidossa GTK oli mukana. Englanninkielisen termin suomenkielisen vastineen ollessa epävarma, pyrittiin paras vastine löytämään alan kirjallisuudesta, sanakirjoista ja sanastoista. Alan asiantuntijoita käytettiin myös tarpeen mukaan apuna, mutta joissain tilanteissa suomenkielinen termi oli luotava itse, koska sitä ei ollut lähteissä saatavissa.

GEO-ontologian käsitteet on linkitetty Sanastokeskuksen ja GTK:n yhteistyönä Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) vastaaviin käsitteisiin. Ennen linkitystä Geosanastosta jätettiin pois paikannimistö ja monia ei-geologisia yleisiä termejä, jotka löytyvät YSO:sta.

Termistöä, joka ei löydy YSO:sta ei ole hierarkisoitu, vaan käsitteiden väliset suhteet puuttuvat niiden osalta. Tältä osin sanastoa voisi vielä kehittää.

Julkaisija

Geologian tutkimuskeskus

Kieli

Muokkauspäivä

torstai 31. maaliskuuta 2016 09:22:10

URI

http://www.yso.fi/onto/gtk/

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit