Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

JUHO - Julkishallinnon ontologia
JUHO - Ontologi för offentlig förvaltning

Description

JUHO är en specialterminologi för offentlig förvaltning och baserar sig på Statsrådets tesaurus. JUHO sammanställdes urpsrungligen 2010 på uppdrag av Statskontoret i samarbete med FinnONTO-projektet (2003-2012), som leddes av Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. I ett senare skede har ontologin uppdaterats inom Nationalbibliotekets Finto-projekt och numera upprätthålls den av en expertgrupp som koordineras av statsrådets kansli.

Nedan specificeras begreppen i ontologin enligt typ och språk. I det sammanlagda antalet begrepp ingår förutom JUHO-begreppen och samlingsbegrepp dessutom ALLFO-begrepp, eftersom JUHO har länkats till ALLFO och ALLFO kompletterar den bl.a. vad gäller den övre hierarkin. Antalet egentliga JUHO-begrepp anges som ett eget tal och i detta ingår inte ALLFO-begreppen. I helheten ingår också begreppstyper som har särskilda funktioner (grupperande begrepp och samlande begrepp), men dessa är inte avsedda för innehållsbeskrivning eller informationssökning. Varje begrepp i ontologin har en huvudterm (föredragen term) och därtill eventuellt också ersatta termer (hänvisningstermer).

Publisher

Nationalbiblioteket i Finland

Creator

Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Statskontoret
Statsrådets kansli

Last modified

måndag 22 april 2024 13:14:04

owl:imports

file:///juho-hypatia-2023-09-01/ysoKehitys.rdf

URI

http://www.yso.fi/onto/juho/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms