Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


TITLE

JUPO - Julkisen hallinnon palveluontologia

DESCRIPTION

Julkisen hallinnon palveluontologian tavoitteena on edistää palvelujen semanttisesti yhdenmukaista kuvailua ja löydettävyyttä eri verkkopalveluissa sekä helpottaa palveluja koskevan tiedon käyttämistä ja tuottamista tietoverkoissa.

Ontologian perustana on Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon on liitetty noin 2307 julkisen hallinnon palveluihin liittyvää käsitettä.

PUBLISHER

Kansalliskirjasto

CREATOR

JHS 183 -työryhmä
Kansalliskirjasto
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

LANGUAGE

VERSION

2019-09-20 12:00:33Z

LAST MODIFIED

perjantai 20. syyskuuta 2019 14:26:14

URI

http://www.yso.fi/onto/jupo/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms