skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
JUPO - Ontologi för den offentliga sektorns tjänster
DESCRIPTION
JUPO-ontologin syftar till att främja den semantiskt enhetliga beskrivningen och sökbarheten av tjänster i olika webbtjänster. Den har också som mål att underlätta användning och producering av information om tjänster i olika datanät.

Ontologin baserar sig på den Yleinen suomalainen ontologia YSO vartill har cirka 2307 begrepp tillagts som hänför sig till den offentliga sektorns tjänster.
PUBLISHER
Nationalbiblioteket i Finland
CREATOR
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
JHS 183 arbetsgruppen
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
LANGUAGE
VERSION
2017-10-19 12:00:33Z
LICENSE
LAST MODIFIED
fredag 8 mars 2019 13:06:54
RELATION
OWL:IMPORTS
TYPE
URI http://www.yso.fi/onto/jupo/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms