Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


TITLE

JUPO - Ontologi för den offentliga sektorns tjänster

DESCRIPTION

JUPO-ontologin syftar till att främja den semantiskt enhetliga beskrivningen och sökbarheten av tjänster i olika webbtjänster. Den har också som mål att underlätta användning och producering av information om tjänster i olika datanät.

Ontologin baserar sig på den Yleinen suomalainen ontologia YSO vartill har cirka 2307 begrepp tillagts som hänför sig till den offentliga sektorns tjänster.

PUBLISHER

Nationalbiblioteket i Finland

CREATOR

Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
JHS 183 arbetsgruppen
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK

LANGUAGE

VERSION

2019-09-20 12:00:33Z

LAST MODIFIED

fredag 20 september 2019 14:26:14

URI

http://www.yso.fi/onto/jupo/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms