Hyppää sisältöön

Hae sanastosta

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


NIMI

JUPO - Ontologi för den offentliga sektorns tjänster

KUVAUS

JUPO-ontologin syftar till att främja den semantiskt enhetliga beskrivningen och sökbarheten av tjänster i olika webbtjänster. Den har också som mål att underlätta användning och producering av information om tjänster i olika datanät.

Ontologin baserar sig på den Yleinen suomalainen ontologia YSO vartill har cirka 2307 begrepp tillagts som hänför sig till den offentliga sektorns tjänster.

JULKAISIJA

Nationalbiblioteket i Finland

TEKIJÄ

Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
JHS 183 arbetsgruppen
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK

KIELI

VERSIO

2019-09-20 12:00:33Z

MUOKKAUSPÄIVÄ

fredag 20 september 2019 14:26:14

URI

http://www.yso.fi/onto/jupo/

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit