skip to main content

Finto

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


NIMI
JUPO - Ontologi för den offentliga sektorns tjänster
KUVAUS
JUPO-ontologin syftar till att främja den semantiskt enhetliga beskrivningen och sökbarheten av tjänster i olika webbtjänster. Den har också som mål att underlätta användning och producering av information om tjänster i olika datanät.

Ontologin baserar sig på den Yleinen suomalainen ontologia YSO vartill har cirka 2307 begrepp tillagts som hänför sig till den offentliga sektorns tjänster.
JULKAISIJA
Nationalbiblioteket i Finland
TEKIJÄ
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
JHS 183 arbetsgruppen
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
KIELI
VERSIO
2019-09-20 12:00:33Z
LISENSSI
MUOKKAUSPÄIVÄ
fredag 20 september 2019 14:26:14
SUHDE
OWL:IMPORTS
TYYPPI
URI http://www.yso.fi/onto/jupo/

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit