Hoppa till innehållet

Sök i vokabulär

Innehållets språk

Information om vokabulären


Namn

JUPO - Ontologi för den offentliga sektorns tjänster

Beskrivning

JUPO-ontologin syftar till att främja den semantiskt enhetliga beskrivningen och sökbarheten av tjänster i olika webbtjänster. Den har också som mål att underlätta användning och producering av information om tjänster i olika datanät.

Ontologin baserar sig på den Allmän finländsk ontologi ALLFO vartill har cirka 2307 begrepp tillagts som hänför sig till den offentliga sektorns tjänster. Dessutom har JUPO-ontologin integrerats med den tidigare Affärsverksamhetsontologin LIITO, som innehöll 3943 begrepp med anknytning till affärsverksamhet och företagstjänster.

Utgivare

Nationalbiblioteket i Finland

Författare

Arbets- och näringsministeriet
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
JHS 183 arbetsgruppen
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen

Språk

Version

2021-07-05 12:00:33Z

Ändringsdatum

måndag 5 juli 2021 12:41:06

URI

http://www.yso.fi/onto/jupo/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer