skip to main content

Finto

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN
JUPO - Ontologi för den offentliga sektorns tjänster
BESKRIVNING
JUPO-ontologin syftar till att främja den semantiskt enhetliga beskrivningen och sökbarheten av tjänster i olika webbtjänster. Den har också som mål att underlätta användning och producering av information om tjänster i olika datanät.

Ontologin baserar sig på den Yleinen suomalainen ontologia YSO vartill har cirka 2307 begrepp tillagts som hänför sig till den offentliga sektorns tjänster.
UTGIVARE
Nationalbiblioteket i Finland
FÖRFATTARE
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
JHS 183 arbetsgruppen
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
SPRÅK
VERSION
2019-09-20 12:00:33Z
LICENS
ÄNDRINGSDATUM
fredag 20 september 2019 14:26:14
RELATION
OWL:IMPORTS
TYP
URI http://www.yso.fi/onto/jupo/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer