Hoppa till innehållet

Sök i vokabulär

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN

JUPO - Ontologi för den offentliga sektorns tjänster

BESKRIVNING

JUPO-ontologin syftar till att främja den semantiskt enhetliga beskrivningen och sökbarheten av tjänster i olika webbtjänster. Den har också som mål att underlätta användning och producering av information om tjänster i olika datanät.

Ontologin baserar sig på den Yleinen suomalainen ontologia YSO vartill har cirka 2307 begrepp tillagts som hänför sig till den offentliga sektorns tjänster.

UTGIVARE

Nationalbiblioteket i Finland

FÖRFATTARE

Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
JHS 183 arbetsgruppen
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK

SPRÅK

VERSION

2019-09-20 12:00:33Z

ÄNDRINGSDATUM

fredag 20 september 2019 14:26:14

URI

http://www.yso.fi/onto/jupo/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer