skip to main content

Finto

Content language

Vocabulary information


TITLE
KAUNO - fiktiivisen aineiston ontologia
DESCRIPTION
KAUNO-ontologia on fiktiivisen aineiston ontologia, joka perustuu suomen kielen osalta Kaunokki-asiasanastoon (Verkko-Kaunokki) ja ruotsin kielen osalta Bella-asiasanastoon. KAUNOa ylläpidetään Helsingin kaupunginkirjastossa.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KAUNO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KAUNO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten KAUNO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. KAUNOon sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Sen sijaan termien lukumäärätieto koskee vain KAUNOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

KAUNO-ontologia on alunperin kehitetty Aalto- ja Helsingin yliopiston johtamassa FinnONTO (2003-2012) -hankkeessa.
PUBLISHER
Kansalliskirjasto
CREATOR
Kansalliskirjasto
Kirjastot.fi
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
LANGUAGE
VERSION
$Id$
LICENSE
LAST MODIFIED
tiistai 18. helmikuuta 2020 13:31:51
RELATION
HOMEPAGE
OWL:IMPORTS
file:///kauno/ysoKehitys.rdf
TYPE
SKOSMOS:MARCSOURCECODE
kauno/fin
URI http://www.yso.fi/onto/kauno/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms