Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


TITLE

KAUNO - ontologi för fiktivt material

DESCRIPTION

KAUNO är en ontologi för fiktivt material. De finska ämnesorden baserar sig på tesauren Kaunokki (Verkko-Kaunokki) och de svenska på tesauren Bella (Webb-Bella). Ontologin upprätthålls vid Helsingfors stadsbibliotek.

I Marc-fältet 655 används inte Kauno-ontologins genretermer utan termer som ingår i FGF (Finländsk genre- och formlista).

PUBLISHER

Nationalbiblioteket i Finland

CREATOR

Biblioteken.fi
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK

LANGUAGE

VERSION

$Id$

LAST MODIFIED

måndag 24 maj 2021 10:05:40

SKOSMOS:MARCSOURCECODE

kauno/swe

URI

http://www.yso.fi/onto/kauno/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms