Hyppää sisältöön

Hae sanastosta

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


NIMI

KEKO - Ontology for Education for Sustainable Development

KUVAUS

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin
ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa vuosina
2014–2015. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen
toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Työhön osallistuivat edustajat
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen
seurasta, MAPPA-materiaalipankkihankkeesta ja Sanastokeskus TSK:sta.

Aiemmissa hankkeissa asiantuntijayhteistyönä kootut kestävän kehityksen
kasvatuksen käsitteet koottiin yhteen, hierarkisoitiin ja niiden määritelmät
tarkastettiin. Tuloksena syntyi Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia, joka
julkaistaan Finto-palvelussa vapaaseen käyttöön sekä edelleen parannettavaksi ja
laajennettavaksi.

Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia koostuu kahdesta vuosina 2012 ja 2013
julkaistusta sanastosta: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seurassa tehdystä
Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti -julkaisusta sekä
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Yhteinen käsitys – Kestävän kehityksen
kasvatuksen ja koulutuksen sanastosta. Näiden sanastojen käsitteet on sijoitettu
Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan. KEKO-ontologiaa
laatinut työryhmä karsi ja päivitti työn aikana molempien sanastojen
käsitteistöä ja lisäsi KEKO-ontologiaan tarpeellisina pitämiään uusia
käsitteitä.

YSO-käsitteistöä on täydennetty 255 KEKO-käsitteellä. KEKO-ontologiassa on
esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia suhteita.
Käsitteille on annettu suomenkielinen ensisijainen termi sekä mahdollisesti
hyväksyttäviä synonyymejä. Käsitteet on määritelty.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin.
Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KEKO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden
lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KEKO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä
mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten KEKO-käsitteiden lukumäärä on esitetty
erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty
erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole
tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto
koskee sen sijaan vain KEKOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana.
Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös
korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

JULKAISIJA

National Library of Finland

TEKIJÄ

Association of Cultural Heritage Education in Finland
Finnish Terminology Centre TSK
Helsinki Metropolitan Area Reuse Centre Ltd
MAPPA-materiaalipankkihanke / The Finnish Association of Nature and Environment Schools
National Library of Finland
Semantic Computing Research Group (SeCo)

VERSIO

$Id$

MUOKKAUSPÄIVÄ

Tuesday, March 24, 2015 10:08:31

URI

http://www.yso.fi/onto/keko/

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit