Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

KITO - Kirjallisuudentutkimuksen ontologia
KITO - Ontologi för litteraturforskning

Description

KITO - The Ontology of Literary Research is a special ontology formed on the basis of the bilingual (Finnish-English) Literary Research Subject Dictionary (Kitu) compiled and maintained by the library of the Finnish Literary Society. The Thesaurus has been ontologized in the FinnONTO project 2010.

The maintenance of the KITO ontology was discontinued in 2016. Concepts and terms in this subject area can be found in the General Finnish Ontology (YSO) and the KOKO ontology.

See below for information on the number of concepts and terms included in the ontology. In addition to KITO concepts, the total number of concepts also includes YSO's concepts, because KITO is linked to YSO, which complements it, e.g. for the upper hierarchy. Collections have a specific function (grouping concepts and aggregation concepts), they are not intended to be used for subject indexing or information retrieval. The number of terms, on the other hand, only applies to KITO, i.e. YSO's terms are not included in these figures.
KITO - Kirjallisuudentutkimuksen ontologia on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston laatiman ja ylläpitämän kaksikielisen (suomi-englanti) Kirjallisuudentutkimuksen asiasanaston (Kitu) pohjalta muodostettu erikoisontologia. Asiasanasto on ontologisoitu FinnONTO-projektissa 2010.

Ontologian ylläpito on lopetettu vuonna 2016. Aihealueen käsitteistöä löydät jatkossa Yleisestä suomalaisesta ontologiasta YSOsta ja KOKOsta.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KITO-käsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KITO on linkitetty YSOon, joka täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Niillä on erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet), eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto sen sijaan koskee vain KITOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana.

Publisher

Nationalbiblioteket i Finland

Creator

Finska Litteratursällskapet
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK

Language

URI

http://www.yso.fi/onto/kito/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms