Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

KOKO-ontologin

Subject

Description

KOKO lea nubbi nubbái liŋkejuvvon suopmelaš guovddášontologiijaid čoakkáldat. KOKO vuođđun lea iešguđet surggiid oktasašdoahpagiid sisttisdoalli Almmolaš suopmelaš ontologiija YSO, masa earát KOKO ontologiijat leat liŋkejuvvon nu, ahte dat viiddidit ja dárkkálnuhttet ollisvuođa spesiálasurggiid doahpagiiguin. Vulobealde lea dárkilut listu KOKO spesiálaontologiijain. Vulobealde leat maiddái logahallon KOKO sisttisdoallan doahpagat ja čoakkáldagat tiippaid mielde.

KOKO-ontologiija lea álgoálggus ovddiduvvon Aalto- ja Helssega universitehta jođihan FinnONTO (2003-2012) -fidnus.
KOKO is a collection of Finnish core ontologies, which have been merged together. The ontologies include the Finnish General Upper Ontology YSO and ontologies that extend and refine YSO such as the Ontology for Museum Domain, the Ontology of Applied Arts, and the Finnish Ontology of Photography. See full list of ontologies below.
KOKO on kokoelma suomalaisia ydinontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn pohjana on eri alojen yleiskäsitteitä sisältävä Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon muut KOKOon sisältyvät ontologiat on linkitetty laajentaen ja tarkentaen kokonaisuutta erityisalojen käsitteistöllä. Alla on tarkempi listaus KOKOon sisältyvistä erikoisontologioista. Alla on myös eritelty KOKOn sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin.

KOKO-ontologia on alunperin kehitetty Aalto- ja Helsingin yliopiston johtamassa FinnONTO (2003-2012) -hankkeessa.

Publisher

Nationalbiblioteket i Finland

Creator

FinnONTO-konsortiet
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen

Last modified

måndag 6 maj 2024 07:37:29

URI

http://www.yso.fi/onto/koko/

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms