skip to main content

Finto

Sisällön kieli

LÄHES VASTAAVA KÄSITE
Library of Congress Subject Headings
VASTAAVA KÄSITE
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
JUHO - Julkishallinnon ontologia
ALLFO - Allmän finländsk ontologi
KITO - Kirjallisuudentutkimuksen ontologia
KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia
VALO - Fotografiska ontologin
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto