skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KÄYTETTÄVÄ TERMI
kiinteistöt  
TYYPPI
 • JUHO-käsite

 • JUPO-käsite

 • LIIKO-käsite

 • LIITO-käsite

 • MAO-käsite

 • SOTO-käsite

 • YSO-käsite

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
OHJAUSTERMIT
 • kiinteimistöt
 • kiinteistö
 • kiinteä omaisuus
HUOMAUTUS
 • Lainsäädännössä kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkittyä maa- tai vesialueen omistuksen yksikköä.Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja kiinteät laitteet. (Ks. Kiinteistörekisterilaki ja Kiinteistönmuodostumislaki.) Sanaa kiinteistö käytetään puhekielessä yleisesti mm. pelkästä rakennuksesta.
KÄYTTÖHUOMAUTUS
 • Verotuksessa pääasiassa maapohjan ja sillä olevien rakennusten muodostama kokonaisuus. Kiinteistöverolaissa kiinteistöllä tarkoitetaan tonttia, tilaa ja muuta Suomessa olevaa itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai olisi merkittävä kiinteistönä maarekisteriin, tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin
LÄHDE
 • Helecon, Vero, TEM
 • Kiinteistöliiketoiminnan sanasto
 • ysa
MUUNKIELISET TERMIT

englanti

properties
real estate

ruotsi

fastighet
fast egendom
URI
http://www.yso.fi/onto/koko/p18755
Lataa tämä käsite:
LÄHES VASTAAVA KÄSITE
Library of Congress Subject Headings
VASTAAVA KÄSITE
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
LIITO - Liiketoimintaontologia
JUHO - Julkishallinnon ontologia
JUPO - Julkisen hallinnon palveluontologia
www.yso.fi
LIIKO - Liikenteen ontologia
SOTO - Sotatieteen ontologia
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO - Yleinen suomalainen ontologia