skip to main content

Finto

Sisällön kieli

> purkaminen (osiin)
KÄYTETTÄVÄ TERMI
purkaminen (osiin)  
TYYPPI
 • JUHO-käsite

 • KAUNO-käsite

 • MAO-käsite

 • TSR-käsite

 • YSO-käsite

MÄÄRITELMÄ
 • toimenpide, jossa rakennus tai rakennelma puretaan tai pilkotaan osiin
OHJAUSTERMIT
 • purkaminen
 • purkaminen (kumoaminen)
 • purkaminen (mekaaninen)
 • purkaminen (oikeudellinen)
 • purkaminen (rakennusala)
 • purku
 • purku (oikeudellinen)
 • purku (osiin)
 • purku (rakennusala)
HUOMAUTUS
 • Jätelain (646/2011) mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-aineksesta ennen jätteen siirtämistä. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta.
 • Kaikkia jätteitä, myös rakennus- ja purkujätteitä, on käsiteltävä jätehierarkian järjestyksen mukaisesti. Hierarkia on: ehkäiseminen, valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu hyödyntäminen (esimerkiksi energiana) ja loppukäsittely.
 • Lakkauttaa jnk sitovuus, kumota, peruuttaa.
 • Rakennuksen purkua varten tarvitaan purkamislupa. Lupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset, huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.
 • Saattaa jokin kokonaisuus (takaisin) osiinsa tai aineksiinsa, irrottaa jonkin osat tai ainekset toisistaan, hajottaa.
HUOMAUTUS
 • lakkauttaa jnk sitovuus, kumota, peruuttaa.
 • saattaa jk kokonaisuus (takaisin) osiinsa t. aineksiinsa, irrottaa jnk osat t. ainekset toisistaan, hajottaa
LÄHDE
 • Kielitoimiston sanakirja
 • Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto, versio 1.0 (2016)
 • Työsuojelurahasto
 • ysa
OSA KOKONAISUUTTA/KÄSITETTÄ
MUUNKIELISET TERMIT
dismantling

englanti

rescission
cancellation (legal)
demolition
dissolution (legal)
demontering

ruotsi

rivning
upphävande -- återkalla
upplösning
upphävande (juridik)
hävande (återkallande)
hävning (juridik)
upphävande (återkallande)
hävande (juridik)
upplösning (juridik)
URI
http://www.yso.fi/onto/koko/p24921
Lataa tämä käsite:
VASTAAVA KÄSITE
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
TSR-ontologia
JUHO - Julkishallinnon ontologia
KAUNO - fiktiivisen aineiston ontologia
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO - Yleinen suomalainen ontologia
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO - Yleinen suomalainen ontologia
JUHO - Julkishallinnon ontologia
KAUNO - fiktiivisen aineiston ontologia
www.yso.fi