skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KÄYTETTÄVÄ TERMI
kunnossapito  
TYYPPI
 • JUHO-käsite

 • LIIKO-käsite

 • LIITO-käsite

 • MAO-käsite

 • SOTO-käsite

 • TAO-käsite

 • TSR-käsite

 • YSO-käsite

MÄÄRITELMÄ
 • kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään korjaamalla tai uusimalla kuluneet ja vialliset osat ilman, että kohteen laatutaso olennaisesti muuttuu
YLÄKÄSITE
OHJAUSTERMIT
 • kiinteistön kunnossapito
 • kunnossapito ja huolto
HUOMAUTUS
 • Kunnossapidon tavoite on säilyttää kohde suunnilleen senlaatuisena, kuin se oli alun perin valmistuessaan. Kohde ei kuitenkaan välttämättä pysy alkuperäisen kaltaisena, koska yleensä on tarkoituksenmukaista käyttää uudempia teknisiä ratkaisuja ja ottaa huomioon tarpeita, joita uudisrakentamisen yhteydessä ei vielä tunnettu. Kunnossapidolla voidaan saavuttaa kohteen oletettu tekninen käyttöikä, mutta se ei estä kohteen normaalia vanhenemista.
 • Kunnossapidossa tehdään kunnostustoimenpiteitä, joilla kohde saatetaan käytön tai käytössä säilymisen kannalta riittävään kuntoon.
 • Kunnossapitoa voidaan tehdä hankemuotoisesti (vrt. peruskorjaus) tai esimerkiksi säännöllisten vuosikorjauksien avulla.
LÄHDE
 • Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto, versio 1.0 (2016)
 • Työelämän laatu -työryhmä
 • Työsuojelurahasto
 • ysa
OSA KOKONAISUUTTA/KÄSITETTÄ
MUUNKIELISET TERMIT
maintenance
underhåll
underhåll och skötsel
URI
http://www.yso.fi/onto/koko/p32760
Lataa tämä käsite: