skip to main content

Finto

Sisällön kieli

LÄHES VASTAAVA KÄSITE
Sociology (en)
Library of Congress Subject Headings
VASTAAVA KÄSITE
sociologi (sv)
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
AFO - Luonnonvara- ja ympäristöontologia
JUHO - Julkishallinnon ontologia
KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia
TSR-ontologia
VALO - Valokuvausalan ontologia
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO - Yleinen suomalainen ontologia