skip to main content

Finto

Sisällön kieli

KÄYTETTÄVÄ TERMI
rakennukset  
TYYPPI
 • JUHO-käsite

 • KAUNO-käsite

 • KULO-käsite

 • LIITO-käsite

 • MAO-käsite

 • SOTO-käsite

 • TAO-käsite

 • TSR-käsite

 • YSO-käsite

MÄÄRITELMÄ
 • erillinen, kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu, omalla sisäänkäynnillä varustettu kokonaisuus, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista erottavien seinien rajoittamaa tilaa
ALAKÄSITTEET
ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET
OHJAUSTERMIT
 • rakennus
 • talot
HUOMAUTUS
 • Kallioluolat tai muut maanalaiset tilat, joiden pääasiallisena sisäpintana on kallioseinä tai vastaava tai jotka eivät sisällä varsinaisten talorakennusten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita, esimerkiksi maanalaiset öljysäiliöt, eivät ole rakennuksia. Rakennuksiksi ei yleensä lueta myöskään kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms. eikä siirrettävissä olevia matkailuvaunuja, laivoja yms.
HUOMAUTUS
 • Rakennusten ja rakennelmien nimiä voi käyttää asiasanoina, esim. riihet, koirankopit.
LÄHDE
 • Helecon, TEM
 • Työsuojelurahasto
 • Verkko-Kaunokki
 • ysa
OSA KOKONAISUUTTA/KÄSITETTÄ
MUUNKIELISET TERMIT

englanti

building

ruotsi

byggnad
hus
URI
http://www.yso.fi/onto/koko/p36761
Lataa tämä käsite:
LÄHES VASTAAVA KÄSITE
Library of Congress Subject Headings
VASTAAVA KÄSITE
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
JUHO - Julkishallinnon ontologia
KAUNO - fiktiivisen aineiston ontologia
KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia
www.yso.fi
SOTO - Sotatieteen ontologia
TSR-ontologia
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO - Yleinen suomalainen ontologia
LIITO - Liiketoimintaontologia
VASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITE
Library of Congress Subject Headings