skip to main content

Finto

Sisällön kieli

VASTAAVA KÄSITE
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia
JUHO - Julkishallinnon ontologia
LIIKO - Liikenteen ontologia
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO - Yleinen suomalainen ontologia
AFO - Luonnonvara- ja ympäristöontologia
VASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITE
Library of Congress Subject Headings
Library of Congress Subject Headings