skip to main content

Finto

Sisällön kieli

LÄHES VASTAAVA KÄSITE
Grammar (en)
Library of Congress Subject Headings
VASTAAVA KÄSITE
grammatik (sv)
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
JUHO - Julkishallinnon ontologia
KTO - Kielitieteen ontologia
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
YSO - Yleinen suomalainen ontologia
VASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITE
Library of Congress Subject Headings
Grammar (en)
Library of Congress Subject Headings