Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

KOKO-ontologia

Fáddá

Govvádus

KOKO on kokoelma suomalaisia ydinontologioita, jotka on linkitetty toisiinsa. KOKOn pohjana on eri alojen yleiskäsitteitä sisältävä Yleinen suomalainen ontologia YSO, johon muut KOKOon sisältyvät ontologiat on linkitetty laajentaen ja tarkentaen kokonaisuutta erityisalojen käsitteistöllä. Alla on tarkempi listaus KOKOon sisältyvistä erikoisontologioista. Alla on myös eritelty KOKOn sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin.

KOKO-ontologia on alunperin kehitetty Aalto- ja Helsingin yliopiston johtamassa FinnONTO (2003-2012) -hankkeessa.

Olggosaddi

Kansalliskirjasto

Dahkki

FinnONTO-konsortio
Kansalliskirjasto
Sanastokeskus
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

Maŋimuš rievdaduvvon

maanantai 6. toukokuuta 2024 07:37:29

URI

http://www.yso.fi/onto/koko/

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat