skip to main content

Finto

Innehållets språk

NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Library of Congress Subject Headings
MOTSVARANDE BEGREPP
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
KAUNO - ontologi för fiktivt material
ALLFO - Allmän finländsk ontologi
KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto