skip to main content

Finto

Innehållets språk

entiteter > fysiska objekt > icke-levande objekt > redskap > undervisningsmateriel
FÖREDRAGEN TERM
undervisningsmateriel  
TYP
  • Allfo-begrepp

  • JUHO-begrepp

  • MAO-begrepp

  • SOTO-begrepp

  • TAO-begrepp

ÖVERORDNAT BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • pedagogiska hjälpmedel
  • undervisningsmaterial
KÄLLA
  • ysa
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK
teaching aids

engelska

opetusvälineet

finska

URI
http://www.yso.fi/onto/koko/p33506
Ladda ned detta begrepp:
NÄSTAN MOTSVARANDE BEGREPP
Library of Congress Subject Headings
MOTSVARANDE BEGREPP
www.yso.fi
SOTO - Sotatieteen ontologia
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
JUHO - Julkishallinnon ontologia
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
ALLFO - Allmän finländsk ontologi