skip to main content

Finto

Innehållets språk

entiteter > system > samhälleliga system > trafik > transitotrafik
> trafik > transitotrafik
FÖREDRAGEN TERM
transitotrafik  
TYP
  • Allfo-begrepp

  • JUHO-begrepp

  • LIIKO-begrepp

ÖVERORDNAT BEGREPP
RELATERADE BEGREPP
HÄNVISNINGSTERMER
  • genomfartstrafik
  • transittrafik
KÄLLA
  • ysa
TERMER PÅ ANDRA SPRÅK

engelska

transitoliikenne
läpikulkuliikenne
URI
http://www.yso.fi/onto/koko/p72231
Ladda ned detta begrepp:
MOTSVARANDE BEGREPP
LIIKO - Liikenteen ontologia
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto
Allärs - Allmän tesaurus på svenska
JUHO - Julkishallinnon ontologia
ALLFO - Allmän finländsk ontologi