Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

KTO - Kielitieteen ontologia

Govvádus

Kielitieteen ontologia on alun perin laadittu suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tarpeisiin. Ontologia pohjautuu Kielitieteen asiasanastoon (2003). Ontologian käsitteillä on suomen-, viron-, saksan- ja englanninkieliset nimitykset.

Kielitieteen ontologia kehitettiin Aalto- ja Helsingin yliopiston johtamassa FinnONTO (2003-2012) -hankkeessa yhteistyössä Kotimaisten kielten keskuksen ja Sanastokeskus TSK:n kanssa. Sisällön ylläpidosta vastaa Kotimaisten kielten keskus. Aktiivista kehitystyötä ei tällä hetkellä tehdä, mutta ontologiaa päivitetään tarvittaessa.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KTO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KTO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten KTO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain KTOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

Olggosaddi

Kansalliskirjasto

Dahkki

Kansalliskirjasto
Kotimaisten kielten keskus
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)

Veršuvdna

2019-01-02

Maŋimuš rievdaduvvon

tiistai 28. syyskuuta 2021 15:59:53

URI

http://www.yso.fi/onto/kto/

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat