skip to main content

Finto

Innehållets språk

Information om vokabulären


NAMN
KTO - Kielitieteen ontologia
BESKRIVNING
Uralistiikan tutkimuksen bibliografian asiasanaluettelon pohjalta on tehty alan julkaisujen sisällönkuvailuun soveltuva Kielitieteen asiasanasto (2003), johon tämä ontologia pohjaa. Käsitteillä on sekä suomen-, viron-, saksan- että englanninkieliset nimitykset.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet ja kokoelmat tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KTO-käsitteiden ja kokoelmakäsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KTO on linkitetty YSOon ja YSO täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Varsinaisten KTO-käsitteiden lukumäärä on esitetty erillisenä lukuna. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Näillä on tietty erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet) eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto koskee sen sijaan vain KTOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana. Jokaisella ontologian käsitteellä on päätermi ja sen lisäksi mahdollisesti myös korvattuja termejä eli ohjaustermejä.

KTO-ontologia on alunperin kehitetty Aalto- ja Helsingin yliopiston johtamassa FinnONTO (2003-2012) -hankkeessa yhteistyössä Kotimaisten kielten keskuksen ja Sanastokeskus TSK:n kanssa.
UTGIVARE
Nationalbiblioteket i Finland
FÖRFATTARE
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Institutet för de inhemska språken
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK
SPRÅK
VERSION
$Id$
LICENS
ÄNDRINGSDATUM
tisdag 15 maj 2018 08:02:06
RELATION
HEMSIDA
TYP
URI http://www.yso.fi/onto/kto/

Antal resurs enligt typ

TypAntal

Termer på olika språk

Språk Huvudtermer Hänvisningstermer Dolda termer