Hyppää sisältöön

Hae sanastosta

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


Nimi

KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia
KULO - Ontologi för kulturforskning

Kuvaus

KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston laatiman ja ylläpitämän kaksikielisen (suomi-englanti) Kulttuurien tutkimuksen asiasanaston (Kula) pohjalta muodostettu erikoisontologia. Asiasanasto on ontologisoitu FinnONTO-projektissa 2010. Ontologiaan on koottu keskeistä käsitteistöä folkloristiikan, kulttuuriantropologian, uskontotieteen (erityisesti kansanuskon tutkimuksen) ja kansatieteen alalta.

Ontologian ylläpito on lopetettu vuonna 2016. Aihealueen käsitteistöä löydät jatkossa Yleisestä suomalaisesta ontologiasta YSOsta ja KOKOsta.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KULO-käsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KULO on linkitetty YSOon, joka täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Niillä on erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet), eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto sen sijaan koskee vain KULOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana.
KULO - The Ontology of Cultural Research is a special ontology formed on the basis of the bilingual (Finnish-English) Thesaurus for Folk Culture Studies (Kula) compiled and maintained by the Library of the Finnish Literary Society. The thesaurus was ontologized in the FinnONTO project in 2010. The ontology brings together selected key terms and concepts in the fields of folklore, cultural anthropology, study of folk religion and ethnology.

The maintenance of the KULO ontology was discontinued in 2016. Concepts and terms in this subject area can be found in the General Finnish Ontology (YSO) and the KOKO ontology.

See below for information on the number of concepts and terms included in the ontology. In addition to KULO concepts, the total number of concepts also includes YSO's concepts, because KULO is linked to YSO, which complements it, e.g. for the upper hierarchy. Collections have a specific function (grouping concepts and aggregation concepts), they are not intended to be used for subject indexing or information retrieval. The number of terms, on the other hand, only applies to KULO, i.e. YSO terms are not included in these figures.

Julkaisija

Nationalbiblioteket i Finland

Tekijä

Finska Litteratursällskapet
Forskningsgruppen för semantisk beräkning (SeCo)
Nationalbiblioteket i Finland
Terminologicentralen TSK

Kieli

Muokkauspäivä

tisdag 28 september 2021 15:47:34

URI

http://www.yso.fi/onto/kulo/

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit