Njuike sisdollui

Oza sátnerájus

Sisdoalu giella

Diehtu sátnerájus


Namma

KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia

Govvádus

KULO - Kulttuurien tutkimuksen ontologia on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston laatiman ja ylläpitämän kaksikielisen (suomi-englanti) Kulttuurien tutkimuksen asiasanaston (Kula) pohjalta muodostettu erikoisontologia. Asiasanasto on ontologisoitu FinnONTO-projektissa 2010. Ontologiaan on koottu keskeistä käsitteistöä folkloristiikan, kulttuuriantropologian, uskontotieteen (erityisesti kansanuskon tutkimuksen) ja kansatieteen alalta.

Ontologian ylläpito on lopetettu vuonna 2016. Aihealueen käsitteistöä löydät jatkossa Yleisestä suomalaisesta ontologiasta YSOsta ja KOKOsta.

Alla on eritelty ontologian sisältämät käsitteet tyypeittäin. Käsitteiden kokonaislukumäärään sisältyvät KULO-käsitteiden lisäksi myös YSOn käsitteet, koska KULO on linkitetty YSOon, joka täydentää sitä mm. ylähierarkian osalta. Kokonaisuuteen sisältyy myös kokoelmia. Niillä on erityistehtävänsä (ryhmittelevät käsitteet ja koostekäsitteet), eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa tai tiedonhaussa. Termien lukumäärätieto sen sijaan koskee vain KULOa eli näissä luvuissa ei ole YSOn termejä mukana.

Olggosaddi

Kansalliskirjasto

Dahkki

Kansalliskirjasto
Sanastokeskus TSK
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä (SeCo)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Giella

Maŋimuš rievdaduvvon

tiistai 28. syyskuuta 2021 15:47:34

URI

http://www.yso.fi/onto/kulo/

Resurssaid lohkomearri tiippaid mielde

TiipaLohkomearri

Tearpmaid lohkomearri gielaid mielde

Giella Njunuštearpmat Stivrentearpmat Čihkon tearpmat