Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

LAJISTO - Lajitietokeskuksen lajiluettelo

Description

Suomen Lajitietokeskus (https://laji.fi/) ylläpitää kansallista luetteloa Suomessa tavatuista eliölajeista. Luettelo on rakenteeltaan hierarkkinen ja kuvastaa nykynäkemystä eliölajien keskinäisistä sukulaisuussuhteista. Luettelon ovat koonneet ja sitä ylläpitävät eri eliöryhmien suomalaiset asiantuntijat. Kerran vuodessa luettelosta julkaistaan viittauskelpoinen muuttumaton versio, joka on ladattavissa Lajitietokeskuksen verkkosivuilta (https://laji.fi/lajiluettelo).
Finton LAJISTO-luettelo perustuu lajiluettelon 2021-versioon, joka on julkaistu tammikuussa 2022. Lajien lisäksi luettelossa ovat mukana lajia ylemmistä taksonomisista tasoista suvut, alaheimot, heimot, alalahkot, lahkot, luokat, pääjaksot, kunnat ja yläkunnat. Mukana olevat lajia alemmat tasot ovat alalajit, muunnokset ja muodot.
Valtaosalla taksoneista on tieteellinen nimi, joka lajeilla on kaksiosainen, lajia ylemmillä taksoneilla yksiosainen. Tieteellisen nimen lisäksi luettelossa on suositeltu suomen- ja ruotsinkielinen nimi niille taksoneille, joille sellainen on olemassa. Monilla lajeilla ja etenkin lajia ylemmillä taksoneilla on edelleen ainoastaan tieteellinen nimi.
LAJISTO-luettelo päivitetään kerran vuodessa synkronoidusti Lajitietokeskuksen lajiluettelon julkaisun kanssa.
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISSN:2490-0907.

Homepage

Publisher

Kansalliskirjasto

Creator

Suomen Lajitietokeskus

Language

Last modified

tiistai 15. maaliskuuta 2022 13:47:59

URI

http://tun.fi/MR.1

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms