Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Vocabulary information


Title

LAJISTO - Artdatacentrets artlista

Description

Finlands Artdatacenter (https://laji.fi/sv) upprätthåller den nationella listan över finska arter. Listan är till sin struktur hierarkisk och återspeglar den aktuella synen på arternas släktskapsförhållanden. Listan har sammanställts och uppdaterats av finska experter för de olika organismgrupperna. En gång om året publiceras en oförändrad version av artlistan som kan citeras. Denna kan laddas ner från Artdatacentrets webbplats (https://laji.fi/artlistan).
Fintos LAJISTO-lista är baserad på 2021-versionen av artlistan, publicerad i januari 2022. Förutom arter anger artlistan följande högre taxonomiska kategorier: släkte, underfamilj, familj, underordning, ordning, klass, stam, rike och domän. De inkluderade underkategorierna är underart, varietet och form.
Majoriteten av taxa har ett vetenskapligt namn som är ett binomen för arter, och ett ord i de högre taxonomiska kategorierna. Förutom det vetenskapliga namnet innehåller listan ett rekommenderat finskt och svenskt namn för de taxa för vilka dessa finns. Många arter, och framförallt de högre taxonomiska kategorierna, har fortfarande endast ett vetenskapligt namn.
LAJISTO-listan uppdateras en gång om året synkront med publiceringen av Artdatacentrets artlista.
De årliga versionerna av artlistan publiceras under Creative Commons CC BY 4.0 -licensen.
Publikationens permanenta adress: http://urn.fi/URN:ISSN:2490-0907.

Homepage

Publisher

Nationalbiblioteket i Finland

Creator

Finlands Artdatacenter

Language

Last modified

tisdag 15 mars 2022 13:47:59

URI

http://tun.fi/MR.1

Resource counts by type

TypeCount

Term counts by language

Language Preferred terms Alternate terms Hidden terms