Hyppää sisältöön

Hae sanastosta

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


Nimi

LAJISTO - Lajitietokeskuksen lajiluettelo

Kuvaus

Suomen Lajitietokeskus (https://laji.fi/) ylläpitää kansallista luetteloa Suomessa tavatuista eliölajeista. Luettelo on rakenteeltaan hierarkkinen ja kuvastaa nykynäkemystä eliölajien keskinäisistä sukulaisuussuhteista. Luettelon ovat koonneet ja sitä ylläpitävät eri eliöryhmien suomalaiset asiantuntijat. Kerran vuodessa luettelosta julkaistaan viittauskelpoinen muuttumaton versio, joka on ladattavissa Lajitietokeskuksen verkkosivuilta (https://laji.fi/lajiluettelo).
Finton LAJISTO-luettelo perustuu lajiluettelon 2021-versioon, joka on julkaistu tammikuussa 2022. Lajien lisäksi luettelossa ovat mukana lajia ylemmistä taksonomisista tasoista suvut, alaheimot, heimot, alalahkot, lahkot, luokat, pääjaksot, kunnat ja yläkunnat. Mukana olevat lajia alemmat tasot ovat alalajit, muunnokset ja muodot.
Valtaosalla taksoneista on tieteellinen nimi, joka lajeilla on kaksiosainen, lajia ylemmillä taksoneilla yksiosainen. Tieteellisen nimen lisäksi luettelossa on suositeltu suomen- ja ruotsinkielinen nimi niille taksoneille, joille sellainen on olemassa. Monilla lajeilla ja etenkin lajia ylemmillä taksoneilla on edelleen ainoastaan tieteellinen nimi.
LAJISTO-luettelo päivitetään kerran vuodessa synkronoidusti Lajitietokeskuksen lajiluettelon julkaisun kanssa.
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISSN:2490-0907.

Kotisivu

Julkaisija

Kansalliskirjasto

Tekijä

Suomen Lajitietokeskus

Kieli

Muokkauspäivä

tiistai 15. maaliskuuta 2022 13:47:59

URI

http://tun.fi/MR.1

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit