Hyppää sisältöön

Hae sanastosta

Sisällön kieli

Tietoja sanastosta


Nimi

LAJISTO - Artdatacentrets artlista

Kuvaus

Finlands Artdatacenter (https://laji.fi/sv) upprätthåller den nationella listan över finska arter. Listan är till sin struktur hierarkisk och återspeglar den aktuella synen på arternas släktskapsförhållanden. Listan har sammanställts och uppdaterats av finska experter för de olika organismgrupperna. En gång om året publiceras en oförändrad version av artlistan som kan citeras. Denna kan laddas ner från Artdatacentrets webbplats (https://laji.fi/artlistan).
Fintos LAJISTO-lista är baserad på 2021-versionen av artlistan, publicerad i januari 2022. Förutom arter anger artlistan följande högre taxonomiska kategorier: släkte, underfamilj, familj, underordning, ordning, klass, stam, rike och domän. De inkluderade underkategorierna är underart, varietet och form.
Majoriteten av taxa har ett vetenskapligt namn som är ett binomen för arter, och ett ord i de högre taxonomiska kategorierna. Förutom det vetenskapliga namnet innehåller listan ett rekommenderat finskt och svenskt namn för de taxa för vilka dessa finns. Många arter, och framförallt de högre taxonomiska kategorierna, har fortfarande endast ett vetenskapligt namn.
LAJISTO-listan uppdateras en gång om året synkront med publiceringen av Artdatacentrets artlista.
De årliga versionerna av artlistan publiceras under Creative Commons CC BY 4.0 -licensen.
Publikationens permanenta adress: http://urn.fi/URN:ISSN:2490-0907.

Kotisivu

Julkaisija

Nationalbiblioteket i Finland

Tekijä

Finlands Artdatacenter

Kieli

Muokkauspäivä

tisdag 15 mars 2022 13:47:59

URI

http://tun.fi/MR.1

Resurssien lukumäärä tyypeittäin

TyyppiLukumäärä

Termien lukumäärät kielittäin

Kieli Päätermit Ohjaustermit Piilotermit